FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
NZDCAD ในทามเฟรม Week แท่งราคาล่าสุดเกิด Pinbar ที่บริเวณเส้นเทรนไลน์ขาลง ส่วนในทามเฟรม Day ราคามีการสร้างรูปแบบ Double top
กลยุทธ์ รอราคาลงมาทำลักษณะเส้นสีเเดง หรือการ Retest ของราคา ณ จุดใดจุดหนึ่งที่มีนัยสำคัญ จะทำการออกออเดอร์ Sell

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ