FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
NZDCAD ราคาในทามเฟรม Day แสดงถึง Wick rejections บริเวณเทรนไลน์ขาลง พร้อมกับมีแรงขายลงมา ความคิดเห็นส่วนตัวมองว่าราคาแสดงถึงการกลับตัวเป็นเทรนขาลง
กลยุทธ์ MM เพื่อถือยาว Sell ได้เปรียบโดยวาง Sl ที่ไม่ไกลเกินไป

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ