FOREXCOM:NZDCAD   New Zealand Dollar / Canadian Dollar
เกิดรีเวิร์สขึ้นไประยะสั้น และจะทุบลงมาที่แนวรับ ถัดไป
ตลาด cad ยังแข็งแกร่ง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ