theoris

ซื้อตอนย่อตัว NZDCAD

เพิ่มขึ้น
theoris ที่อัปเดต:   
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
บริหาร ล็อต ให้เหมาะกับความเสี่ยงของตนเอง ซื้อตอนย่อตัว เป้า 0.93
200+ pips

ความคิดเห็น:
ราคาลงในในโซน ซื้อที่ราคา 0.8990
ความคิดเห็น:
ความสวยงานของการย่อตัวในโซนและกำลังเด้งขึ้น
ดูต่อไปว่าจะตามแผนหรือไม่
ความคิดเห็น:
100 pips อดทนถือไว้นะครับ แผนของอาทิตย์นี้
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง:
ขึ้นไปและลงมาตัดจุด BE.

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ