FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
มองแนวโน้มขาลงราคาอยู่ในแนวต้านชนกับเส้นประคองเทรนไลน์ sell ได้เป้าหมายที่แนวรับเดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ