Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

MTC, SABINA, NYT, AYUD สัญญาณเบรค Bollinger Bands!

เพิ่มขึ้น
SET:NYT   NAMYONG TERMINAL PCL
MTC, SABINA, NYT, AYUD
เกิดสัญญาณเบรค Bollinger Bands เส้นบน
อาจเกิดแนวโน้มรอบใหม่
เป้าหมายราคา High ก่อนหน้า
หรือใช้วิธี Measure Moved วัดเป้าเท่ากับกรอบก่อนเบรค
MTC เป็นคลื่น 5 ต้องระวังนิดนึงครับ
.
คำเตือน : ไม่ใช่การแนะนำการลงทุน และ การให้บริการที่ปรีกษาการลงทุน

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ