Aunggul_K

NYT ทางพื้นฐานยังไปต่อได้

เพิ่มขึ้น
SET:NYT   NAMYONG TERMINAL PCL
NYT NYT ทางพื้นฐานยังไปต่อได้ ไม่ว่ารถจะส่งออกหรือนำเข้า ก็ต้องผ่านหมด
ทางเทคนิคราคาเล่นในกรอบไซด์เวย์อัพมองแนวรับ โซน 4 บาท และต้านระยะสั้น 4.50
ราคาเป้าหมายระยะกลางยาว 4.80 -5.10 ตามลำดับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ