SET:NNCL   NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
ตัวนี้ผมดูโมเมนตัม ข่าว ทรงกราฟ แล้วก้อมโนๆ เอา....อิอิ
แต่ถ้าชนต้านแล้วถอยกลับ ก้อน่าจะ ขาabcd แล้ว e แล้วบิน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ