theoris
เพิ่มขึ้น

หาจังหวะเข้าซื้อ NNCL ได้

SET:NNCL   NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 22
2
22 0
หากราคาย่อตัวลงมาแถวโซนเขียว ก็ซื้อเพิ่ม
แต่หากราคาผิดคาดต่ำกว่า 1.65 หากลงทุนระยะสั้น ก็ออก
แต่หากเก็บยาว ก็สามารถถือได้และมีแนวรับอีกทีแถว 1.60
ความคิดเห็น: ราคาลงมาในโซนซื้อ จะเก็บเพิ่มหรือตั้ง รอ 1.73-1.74 ก็โอ