theoris

หาจังหวะเข้าซื้อ NNCL ได้

เพิ่มขึ้น
theoris ที่อัปเดต:   
SET:NNCL   NAVA NAKORN PUBLIC CO LIMITED
หากราคาย่อตัวลงมาแถวโซนเขียว ก็ซื้อเพิ่ม
แต่หากราคาผิดคาดต่ำกว่า 1.65 หากลงทุนระยะสั้น ก็ออก
แต่หากเก็บยาว ก็สามารถถือได้และมีแนวรับอีกทีแถว 1.60
ความคิดเห็น:
ราคาลงมาในโซนซื้อ จะเก็บเพิ่มหรือตั้ง รอ 1.73-1.74 ก็โอ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ