kittiampon

#Elliottwave #Fibonacci #อีสานเทรดเดอร์

การศึกษา
NSE:NIFTY   ดัชนี Nifty 50
พื้นฐานการวัดความกว้างของราคา ทั้งสามรูปแบบ fibonacci retracement , fibonacci extension ,fibonacci trend based extension,

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ