kittiampon

Basic QM101 (Quasimodo Pattern) #อีสานเทรดเดอร์

การศึกษา
NSE:NIFTY   ดัชนี Nifty 50
Quasimodo คือ
รูปแบบ Quasimodo เรียกอีกอย่างว่า OVER & UNDER Pattern เป็นรูปแบบการกลับตัวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ราคามีแนวโน้มที่ชัดเจน เมื่อราคาทำจุดสูงสูุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ที่ยกสูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หรือราคาทำจุดต่ำสูุดใหม่และจุดสูงสุดใหม่ที่ลดระดับลงในแนวโน้มขาลง มองเผินๆคลายๆกับรูปแบบ Head and Shoulder แต่ได้รวมเอาเทคนิของทั้งหมดของ Price Action เข้าไว้ด้วยกันใน QM ขั้นสูง ต่อไปนี้เป็นรูปแบบพิ้นฐานของ QM
ดังในภาพ สังเกตการเคลื่อนไหวของราคา
1. ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1 และลดลงทำให้เกิดแนวต้านที่ 2 (ไหล่ซ้าย)
2. จากนั้นที่หมายเลข 3 ราคาจะลดลงเพื่อให้เกิด Low และเพิ่มขึ้นอีกครั้งเหนือแนวต้านที่หมายเลข 2 ทำให้เกิด Higher High ขึ้นที่อันดับ 4
3. จากนั้นราคาจะลดลงสู่ Break 3 และทำให้ Lower Low ที่ 5
4. จากนั้นราคาก็ขึ้นอีกครั้งโดยมองหาหมายเลข 6
5. ที่นี่เราจะเราจะว่างจุด Sell ที่หมายเลข 6…
6. หมายเลข 6 มักจะเป็นระดับเดียวกับหมายเลข 2..
7.ในทางกลับกันในรูปแบบขาลงก็จะทำแบบเดี่ยวกัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ