kittiampon

#Elliottwave #RatioAnalysis #Bitcoin #อีสานเทรดเดอร์

การศึกษา
NSE:NIFTY   ดัชนี Nifty 50
รูปแบบการวัดหาราคาเป้าหมาย ตามหลักการ Ratio analysis ของ Elliott wave หวังว่าจะเป็นประโยชน์กลับทุกคน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ