NutaponKo

พรุ่งนี้น่าเด้ง

SET:NEX   NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
จากทรงน่าเด้ง
แนวรับ 2.98
คัท 2.94

เบรคได้น่าจะ 3.64
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ