Arkarapol_Turtle_Trading

กราฟ NEX ยังคงเป็นขาขั้นสะสมเมื่อย่อตัวตามจังหวะ เล่น Swing

SET:NEX   NEX POINT PCL
หายไปนานตัวนี้ติด Volume เป็นช่วงๆอาศัยเล่นสวิงเทรดได้ตามรอบเพิ่งเบรคระยะสั้นมาได้วันสองวันครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ