HUNTER050505

NETBAY

เพิ่มขึ้น
SET:NETBAY   NETBAY PUBLIC CO LTD
ผลประกาศการน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว รอจีนเปิดประเทศรายได้น่าจะกลับมาพอสมควร

กราฟยกตัวขึ้นชัดเจน มีแนวกดต่อไปคือ 35 บาท ถ้าดูจาก vol ตอนนี้น่าจะยังไม่ผ่าน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ