NutaponKo

ทรงยังดูดี

SET:NETBAY   NETBAY PUBLIC CO LTD
แนวรับที่ 33 บาท
หลุด 32 คัท
เป็นตัวนึงที่ทรงยังคงดีอยู่ ที่ยังไม่โดนเชื้อ โคโรน่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ