hoonruntrend

ner volume เยอะกว่าอดีตมาก ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เล่น

เพิ่มขึ้น
SET:NER   NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
ner volume เยอะกว่าอดีตมาก ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เล่น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ