BITFINEX:NEOUSD   นีโอ / ดอลล่าร์สหรัฐ
ยังไงดี รอ rsi ลงตํ่ากว่า 20 สมควรซื้อไม้ 1 แล้วหรือยัง TF 4H
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ