PacharaTantaragron

อัพเดท NASDAQ 28 กันยายน 2018

เพิ่มขึ้น
NASDAQ:NDX   ดัชนี NASDAQ 100
NASDAQ ทะลุเป้าแรก ที่ 161.8% ของคลื่น 1
เป้า 2 คือ 261.8% ที่คาดว่าเป็นคลื่น 3

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ