SIAM_

MVP

เพิ่มขึ้น
SIAM_ ที่อัปเดต:   
SET:MVP   M VISION PCL
MVP BUY 1.88

SL 1.70
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
MVP ปันผล XW 2:1 - 21 พค ราคาขาขึ้น

TP#1 - 2.26

TP#2 - 2.50
ความคิดเห็น:
วันนี้ 1.99
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
TP 2 - 2.50 reached

ราคาปัจจุบัน 2.40
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
2.84 now
ความคิดเห็น:
4.22 now
ความคิดเห็น:
ราคาปัจจุบัน 5.75
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ