Achitpol

MTA/USDT

เพิ่มขึ้น
HUOBI:MTAUSDT   Meta / Tether USD
การเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้ต่อแนวต้าน 3.8 usdt ภายใน 20 วันถัดไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ