runsky03

MORE

เพิ่มขึ้น
SET:MORE   MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
ได้เป่าแรก แล้ว รอชุดย่อตัวแถวๆแท่งสีแดง ค่อย BUY รันเทรนต่อเป้า 2 ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ