SET:MORE   MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
ตอนนี้ยังไม่ใช้ราคาที่น่าเข้า แต่น่าเฝ้า รอ CCI ลงมาด้านล่าง แต่ราคาห้ามหลุดกรอบฟ้า หรือเส้นแดง มันจะกลายเป็นเก็บทรงไม่อยู่ Macd และราคายังคง Convergence รักใคร่กันดีอยู่ รอๆๆๆๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ