Phachaaon

แนวโน้มหรอมๆ MORE By AAon

เพิ่มขึ้น
Phachaaon ที่อัปเดต:   
SET:MORE   MORE RETURN PCL
จุดเข้าอยากเข้าตอนไหนก็เข้าแล้วแต่

SL : 1.49

TP1 : 1.69

TP2 : 1.81

TPไม่รู้ถึงไหม : 2.01

ราคาปัจจุบัน 28/01/22 : 1.61
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ