SET:MINT   MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
หวังว่าอาทิตย์หน้าคงไม่หลุด 15.6 น่ะ
ไม่งั้นที่อุตส่าห์วิ่งขึ้นมาคงเสียหายหมด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ