SET:MINT   MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 59
1
จากทรงที่ไม่ทำโลใหม่ ยังเป็นขาขึ้นระยะสั้น ถ้าสามารถยืน 37.50 ได้ เป้่าน่าจะไปถึง 40 .50 ใช้แนวคัทเมื่อหลุด 36.5
ความคิดเห็น: แนวคัทสุดท้าย ที่ 32.25 แนวโน้มยังเป็นขาลง