TraderJira

Mint ทะลุเส้นกด

เพิ่มขึ้น
SET:MINT   MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
วันนี้ mint สามารถทะลุเส้นกดสีเขียวได้ ภาพระยะสั้นดูดี น่าเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้น แต่ยังไม่แนะนำถือลงทุนนาน เนื่องจากปัญหาจากผลประกอบการที่ไม่ดีในช่วงปีนี้ ถึงปีหน้า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ