SIAM_

MIDA

เพิ่มขึ้น
SET:MIDA   MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED
จุดซื้อ 0.68

SL 0.6
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: TP# 0.88++
ความคิดเห็น: รอ volume
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ