Coach_Jay_Academy

การใช้ Time Frame D/Week/Month คู่กับ MACD ในการจับจังหวะซื้อขาย

การศึกษา
SET:MEGA   MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
คลิปนี้เหมาะกับ "มือใหม่"

การใช้ Time Frame D/Week/Month คู่กับ MACD ในการจับจังหวะซื้อขาย
การเลือกหุ้นสำหรับมือใหม่ควรเลือก "ห้นขาขึ้น" เท่านั้น
เว้นแต่ กรณีลงทุนระยะกลาง (ถือ 2-3 ปี) หรือ ระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) กรณีลงทุนระยะสั้น 1-12 เดือน ควรเลือก "หุ้นขาขึ้น" เท่านั้น

ลำดับแรก พิจารณาจาก (Time Frame: TF)
ดูกราฟเดือน (Month TF): ควรอยู่ในทรงขาขึ้น (ยก High ยก Low)
ดูกราฟรายสัปดาห์ (Week TF): ควรอยู่ในทรงขาขึ้น แม้ว่าจะมี "การย่อตัว" ลงมาบ้าง แต่ภาพรวมยังเป็นขาขึ้น (ไม่หลุดจากเส้น Trend Line )
ดูกราฟรายวัน (Day TF): ราคาอาจมีการแกว่งตัว เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง จุดสำคัญคือใช้ เส้นแนวโน้ม เข้าช่วย // หากราคา "ไม่หลุดเส้นแนวโน้ม" ก็ยังสามารถ "ถือ" หุ้นต่อไปได้ // ถ้าราคา "หลุด" เส้นแนวโน้มขาขึ้น ให้ใช้ MACD ในการช่วยตัดสินใจ

หากแท่งกราฟ MACD ยัง "เขียว" อยู่ ก็สามารถถือหุ้นต่อไปได้ หากเกิด "Dead Cross" ควรขายหุ้นออกมาก่อน

หากแท่งกราฟ MACD "แดง" ไม่ควรเข้าซื้อ จนกระทั่งเห็นสัญญาณ "Golden Cross" เส้นน้ำเงิน ตัด เส้นสีแดงขึ้นไป ก็เป็นสัญญาณเข้าซื้อ

หากแท่งเทียน "หลุด" เส้นแนวโน้ม ออกข้างหรือไซด์เวย์ ควร "ขาย" หุ้นออกมาเพื่อดูสถานการณ์ก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ