Thatchai789

MEGA

เพิ่มขึ้น
SET:MEGA   MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาน่าจะย่อลงมาห้ามหลุดเส้นแนวโน้มเหลือง ถ้าไม่หลุดราคาจะวิ่งขึ้นทำนิวไฮต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ