NutaponKo

อาหารเสริมน่าจะดีหลังโควิท

SET:MEGA   MEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD
อาจจะมีการกินวิตามินเพิ่มกัน เพื่อฟื้นฟูร่างกาย ในอีกสีห้าเดือนข้างหน้า

จากกราฟสะบัดลงมาถึงเป้าลง แล้วเด้ง
มาเจอปันผล
อาจจะรอตาม รอกราฟทำทรงสวยๆ น่าติดตาม
เป็นหุ้นปันผลต่อเนื่องดีตัวหนึ่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ