mtuser

MBK|10/02/2021

เพิ่มขึ้น
mtuser ที่อัปเดต:   
SET:MBK   MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
ทดลองจด
Double bottom
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
เดาว่า 14 ถ้าผ่านก็ 15 แต่เดาว่าไม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ