NutaponKo

mbk ห้างคุณธรรม

SET:MBK   MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
กราฟออกข้างรอเบรคกรอบ น่าเฝ้า ปันผลดี
รอเบรคกรอบ16.3 แล้วยืนสวยๆ สะสมยาว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ