mooham2011

ฐานราคาของ MBAX

การศึกษา
SET:MBAX   MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
MBAX ภาพรวมดูสวยงามใช้ได้ ที่ฐานราคามี volume กระตุกเป็นพักๆต่อเนื่อง ล่าสุดราคายกมาจ่อแนวต้านแบบปริ่มๆ แต่หุ้นไม่ค่อยมีสภาพคล่อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ