SET:MBAX   MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
เมื่อแท่งเที่ยนไม่สามารถยืนเหนือ Ema ได้ควรตัดขาดทุนไม่ควรเก็บไว้ การเก็บไว้อาจสร้างความเสียหายหนักได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ