SET:MBAX   MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
มุมมองส่วนตัวให้น้ำหนักไปในทางซื้อเพราะอินดิเคเตอร์ 3 อย่างเกิดสัญญาน จุดคัสตามในรูปประมาณ 11% แต่มองว่ายังไงก็คุ้มค่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ