kiyoshi999

MATICUSDT แชร์ไอเดียและเป้าราคา

BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
มองเป้าที่ 0.618 ครับ ที่เหลือรอ Pattern Form ตัวเพื่อหาเป้าราคาครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ