Real_inwCoin

MATIC/BTC ขึ้นให้สุดก็ลงให้มิด ใครยังไม่โดด ระวังตายนะจ๊ะ

ลดลง
BINANCE:MATICBTC   MATIC Network / Bitcoin
เป้าลงตามรูปเลยครับ

ลงจากราคาปัจจุบันได้อีก -40 ถึง -60%

ใครยังมาเที่ยวช้อนๆ อยู่ระวังมือขาดครับ

- ถ้าอยากดูผล Backtest ของกลยุทธนี้ ให้เปิดผ่าน web browser บน PC นะครับ
- ถ้าอยากติดตามเพจ ก็เข้าไปไลค์ได้ที่ facebook.com/inwcoin
- ทุกบทวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน เป็นเพียงการศึกษา Technical Analysis และบันทึกไว้เป็นหลักฐานของผมเองเท่านั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ