coop3rxz

แก๊งปลาทู

BITKUB:MANATHB   Decentraland
แก๊งเราไม่ใช่วาฬ แก๊งเราไม่ใช่เม่า แต่แก๊งเราเป็นปลาทู หาเงินซื้อปลาทูให้แมว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ