Jumperboy

ใกล้ถึงจุดกลับตัว?

MANAUSDT
MANAลงมาเยอะเริ่มสร้างฐานที่ดูมีแนวโน้มจะกลับตัว เบื้องต้นคาดว่าจะยังsidewayต่อไปอีกระยะ แต่ถ้าสามารถbreak highได้ก็น่าสนใจ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ