jokenakrub7

เด้งคลื่น 4

เพิ่มขึ้น
SET:MALEE   MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยมากหากคลื่น 2 ย่อ 38-41% คลื่น 4 จะย่อใกล้เคียงกัน จึงมีเพดานเหลือให้เข้า.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ