Heichou

MAJOR จบรอบคลื่น

ลดลง
SET:MAJOR   MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
จบรอบ 1 cycle ของคลื่นเล็ก
ภาพใหญ่อาจจะเริ่มต้นเป็น cycle ของคลื่นขาขึ้นใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ