TraderJira

Major ภาพสวย

เพิ่มขึ้น
TraderJira Updated   
SET:MAJOR   MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
major ราคาทุเส้นกด แล้วสามารถยืนพร้มสร้างกรอบราคาใหม่ได้ ภาพรวมน่าซื้อสะสมเพื่อลงทุนยาว รอเล่นข่าวการกลับมาเข้าฉายหนังใหม่ๆ หลังจากที่ต้องปิดให้บริการไปนาน
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ถือต่อ รอทดสอบแนวต้าน 18.20 และ 15.70ต้องรับอยู่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ