PhysioGuy

M อาจจะเป็น impulse ในขาลง จะผิดก็ต่อเมื่อสามารถ break หัว A/1

ลดลง
SET:M   MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
M อาจจะเป็น impulse ในขาลง จะผิดก็ต่อเมื่อสามารถ break หัว A/1 ที่ 67 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ