Hybrid_Trader

หุ้น MK อยู่ในช่วงปรับฐานขาลง

SET:M   MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
MK ยังมองว่าอยู่ในช่วงขาลง จบ w3 พักฐาน w4 ซื้อสั้นๆ ไปออก 23.6 หรือ 38.2 แต่ถ้าเซฟๆไปรอ Put DW ลงมาน่าจะเวิคกว่าครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ