kittiwut

LUNCUSDT

ลดลง
kittiwut ที่อัปเดต:   
KUCOIN:LUNCUSDT   Terra Classic / Tether
มุมมอง Lunc TF 4h (มุมมองระยะสั้น)
-Elliott Wave : อยู่ในช่วง b
-Harmonic : เกิดรูปแบบการกลับตัว
-hidden divergence :ราคาที่ต่ำลง , อินดิเคเตอร์สูงขึ้น
-Fear and Greed Index : ดัชนีความกลัวและความโลภ อยู่ในโซนความเสี่ยงสูง
ระยะสั้นนั้นอาจมีการทำกำไร หรือ อาจเป็นการขายจากผู้ที่เข้าตลาดในช่วง
เวลาระยะแรก เพื่อรักษาต้นทุน
ความคิดเห็น:
ลุ้นกันต่อ Bullish hidden divergence TF4
ความคิดเห็น:
คงปิดแท่ง W บริเวณนี้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ