Kunnaphatz

LUNA888 นับคลื่น

เพิ่มขึ้น
BINANCE:LUNAUSDT   Luna / TetherUS
คอนเฟิร์มขึ้นต่อ ก็ต่อเมื่อทะลุ h เดิมได้ ถ้าไม่ได้ ก็น่าจะลงต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ