THFX-THAI

ALtcoin : LUNA

เพิ่มขึ้น
BINANCE:LUNAUSD   None
เหรียญอย่าง LUNA พังทลายลงพร้อมความหวังของหลายคน
แต่อาจมี...ความหวังใหม่เกิดขึ้น ของอีกคน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ