BINANCE:LUNABUSD   Luna / Binance USD
มีความพยายาม ในลักษณะ ที่ เป็นขั้นเป็นตอน
อาจจะไม่ to the moon เลยซะทีเดียว
แต่ก็เอาใจช่วย นะ ครับ
ความคิดเห็น: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ