BITFINEX:LTCUSD   ไลท์คอยน์ต่อดอลลาร์
ราคายังคงถูกปฎิเสธอยู่บริเวณโซนแนวต้านที่ประมาณ 84.5 ดอลลาร์ ถึงแม้ว่าจะมีการเบรคแนวต้านที่เป็นเส้น Beraish trendline ขึ้นมาก็ตาม
การถูกปฏิเสธของราคาทำให้ราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปที่บริเวณแนวรับ ที่ประมาณ 70 - 60 ดอลลาร์

จากภาพรวมทั้งหมด หากราคายังไม่หลุดไปต่ำกว่าแนวรับที่สอง ที่ประมาณ 60 ดอลลาร์ ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้ที่ 61.8 - 161.8 Fib
แต่อย่างไรก็ตามการกลับตัวขึ้นไปราคาจะต้องเบรคแนวต้านที่ 84.5 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวต้านที่มีการปฏิเสธราคาอยู่ ณ ปัจจุบัน และจะต้องเบรคแนวต้านที่ 99.4 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดก่อนหน้า เพื่อที่จะไปต่อในแนวโน้มขาขึ้น

Financial Advisor & Investment Consultant
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ